Danh sách khu vực trong Nôi space

Trạm kết nối cộng đồng Nôi Space bao gồm 8 khu vực chính đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng

https://noi.smartkidsplayground.com/wp-content/uploads/TMTU9508-1.jpg

Khu vui chơi trẻ em

Children area